Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
    sportsexpand.com
Påverka träningsresultatet
För att optimera möjligheterna att nå mål
och maximera träningsresultat visas på sidan, i punktform,
en helhetsmodell med 30 indirekta och 30 direkta
faktorer som påverkar resultatet.
  Sidan visar:
IDÉN OM att det finns fler
eller bättre sätt att nå målet
FAKTORER som påverkar
prestation och resultat
VERKTYG för att systematiskt reflektera
hur du steg för steg arbetar mot målet
”Marginalerna på din sida”
Ett helhetsperspektiv på träningsresultat.
Läs mer om boken på bl.a. Adlibris sida HÄR

 

Via att systematiskt och strukturerat
gå igenom faktorerna och göra en kartläggning kan
träningsresultaten maximeras och därigenom även prestationen.
Genom detta helhetsperspektiv skapas nya och anpassade
vägar och förutsättningar för vidare utveckling och framgång
inom din sport, idrott och träning.

Läs mer under INFO hur sidan kan användas
för att nå ett maximalt resultat.


Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera
över de indirekta och direkta
faktorerna kan träningsresultaten maximeras. Vägledning för diskussionen finns under INFO
 
  Följ oss på Instagram
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se